EN english  
BG български  
Greek Ελληνικα
 
phone /073/882788
mail
Skype Struma Broker LTD
Facebook
Hebrew Arabic Macedonian Spanish German
Italy Russian Turkish Romanian  
 
Тип
Регион
Град
Квартал
Цена€
Eтаж до
ID
 
   
   
   
   
 
Белица, област Благоевград
Имоти от гр. Белица
Белица
Белица Белица Белица Белица
Белица Белица
Информация за гр. Белица
Имоти от гр. Белица
Информация за област Благоевград
Имоти от област Благоевград
област Благоевград
гр. Благоевград
гр. Благоевград
гр. Сандански
гр. Петрич
гр. Банско
гр. Разлог
гр. Белица
гр. Добринище
гр. Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев
област Кюстендил
гр. Перник
гр. Кюстендил
гр. Дупница
гр. Рила
гр. Рила
гр. Смолян
област Перник
гр. Пловдив
гр. Смолян
Град Белица (3745 жители ) отстои на 178 км от град София и на 76 км от град Благоевград.Мекият средиземноморски климат определя града като лечебен за хората с белодробни заболявания.Тук се намира учи
 
Забележителности
На 12 км от града се намира Първият на Балканите и в Източна Европа Парк за танцуващи мечки.
Неповторимата природа, богатото културно - историческо наследство, съхранения фолклор и занаяти / плетачество, тъкачество, иконопис, дърворезба /, оригиналната кухня, множеството уютни и спретнати частни къщи - квартири, намиращият се на 15 км курорт " СЕМКОВО " са част от даденостите спомогнали за извеждането на селския и екотуризма в приоритет за развитие. Историческия музей в Града е съхранил цялата история на Белица и общината. В сградата намузея се намира и новоизградения

История
Миналото на Белица е засвидетелствано от многобройните археологочески паметници в земището - поселения от новокаменната, каменно - медната, античната и средновековната епохи. Първото документално доказателство за съществуването на селището е от началото на XVI в. През втората половина на XVII в. част от населението е помохамеданчено. Поминъкът през Възраждането е земеделие, животновъдство и дърводобив; от занаятите са развити дюлгерството, кираджийството и сапунджийството.
Историята е запазила във времето името на йеромонах Евтимий, който още през 1718 г. е преподавал в Белица наустница и псалтир и е доказателство, че още по онова време в Белица е имало килийно училище.
Беличани са готви да участват в Априлското възстание и със създадения таен революционен комитет се включват в национално - освободтелните борби на народа ни. Белица не възстава през 1876 г. , но под самарското знаме година по - късно, се бият деветнадесет опълченци за свободата на България.
Будните и трудолюбиви белички жители не се примиряват с клаузите на Берлинския мирен договор, който оставя Македония под Турско робство след 1878 г. Борбата им продължава и те участват в Илинденско - Преображенското възстание. В неговите пламъци Белица изгаря със своите повече от 475 къщи дава над 120 убити, което обяснява отсъствието на характерна възрожденска архитектура.
Свободата на Белица идва през 1920 г. с помоща на над 200 белички четници, чийто имена селището е наредило сред имената на героите си, загинали и по бойните полета на Междусъюзническата, Първа и Втората световна войни.
Символ на Белица е изградената през 1835 г. църква, една от най - големите в Разложко. Заедно със селището изгаря през 1903 г., но е възстановена на още по - видно място веднага след Освобождението.

Релеф и климат
Релефът на общината е предимно планински и полупланински. Средният наклон на терена е 9,1%. Територията обхваща части от Рила, Родопите и долината на р. Места. Източно от долината на река Беличка се простират части от Източният (Мусаленския) дял на Рила планина. Широките поляни на Семково (около 1600 м.н.в.) по южния склон на Рила разнообразяват релефа на стръмно спускащите се към Разложката котловина планински склонове.
Климатът е преходно континентален със средиземноморско влияние, а в по-високите части на планините - планински. Местенската долина е с преходно средиземноморски климат, но по-слабо изразен в сравнение с този по река Струма, поради по-голямата надморска височина. В долината на река Места преобладават северозападните ветрове.Р илският масив се издига на границата на умерено-континенталния и преходно средиземноморският климат. Планинският релеф, голямото вертикално разчленение и радиалната ориентация на планинските ридове обуславят етажиране на климатичните условия с изразителни местни колебания. Валежният максимум е през юни, минимума през февруари. С височината бързо нараства броят на дните със снеговалеж. Мекият средиземноморски въздух,проникващ по течението на р.Места,определя климата на Белица като лечебен за хората с белодробни заболявания. На тази основа функционира и средно оздравително училище за деца с такива проблеми.

Почви и водни ресурси
Почви. Среднопланинските пояси на Рила и Родопите са заети от кафяви горски почви и планинско-горски тъмно-цветни почви. Ниските части по долината на р. Места са заети от алувиални и алувиално-ливадни почви.
Почвено-климатичните условия и силното вертикално разчленение на релефа са довели до развитието на силна и много силна степен на ерозия, особено в обезлесените участъци. Основен проблем на общината е незаконната сеч. За сега ерозионните процеси нямат масов характер, но масовата незаконна сеч може да доведе до тяхното влошаване. За по-силно ерозираните райони са изработени проекти за борба с почвената ерозия. По-голямата част от земеделските земи, намиращи се в планинската територия, са с наклон над 6 градуса, не се обработват и естествено се затревяват, с което от части по естествен начин се ограничават ерозионните процеси.
Водните ресурси на общината се формират от рилските реки Места (извираща на територията на съседната община Якоруда), Беличка, Вотърчка, както и извиращите от Западните Родопи реки - Бабешка, Златарица, Палатик и притоците им. Изобилните валежи, продължителното задържане на снежната покривка и сравнително добре развитата горска и тревна растителност, обуславят пълноводието на рилските реки на територията на общината.
На територията на община Белица има два минерални извора: на р. Златарица - термална (29?С), слабо минерализирана вода (0,199 г/л), подходяща за балнеолечение (общинска собственост), и в гр. Белица - сондажен водоизточник на минерална вода с температура 26 ? С и ниско съдържание на разтворени минерални вещества, подходяща както за балнеолечение, така и за бутилиране.
В землището на гр.Белица на територията на НП-Рила се намират 4 чисти планински езера-Сухото езеро, Реджепишки езера, Вапешки езера, и Карааланишко езеро, които представляват туристически обекти.
 
Добави във FAVORITES
  Имоти по градове
 
гр. Благоевград
гр. Сандански
гр. Петрич
гр. Банско
гр. Разлог
гр. Белица
гр. Перник
гр. Дупница
гр. Рила
гр. Гоце Делчев
гр. Симитли
гр. София
с.Айдарово
 
 
  Имоти по региони
 
София
Благоевград
Бургас
Кюстендил
Перник
 
Карта на имотите
Strumabroker map
 
Sadeben izpalnitel
 
  Имоти
 
България
Гърция
 
 
 
BP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  Имоти по тип
 
къща /вила
апартамент 1сп.
апартамент 2сп.
апартамент многостаен
хотел
търговски обект
земя
промишлен обект
гараж
офис
 
mapBulgaria-sm
 
   
   
2007-2011 © Struma broker - Best Bulgarian Properties - All rights reserved. | Site Map | ContactUs Design & DevelopDesigned by LogiDesign